Khoa Lịch sử

https://his.ued.udn.vn


Chương trình đào tạo ngành Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa - Du lịch)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                
       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                            CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                      HỆ : Chính quy tập trung       KHÓA 2017  
BẬC: Đại học                                                        NGÀNH ĐÀO TẠO : Việt Nam học (4 năm)            
KHOA :  Lịch sử (ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-ĐT ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN)  
                         
TT Mã học phần TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ HP Ghi  
TC LT TH học trước chú  
        KHỐI KIẾN THỨC CHUNG                
1 212 2 1512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 2 2 0          
2 213 3 1513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 3 3 0          
3 213 2 1922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0          
4 212 3 1225 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0          
5 312 2 1885 Tin học đại cương (Tin học CN1) 2 1 1          
6 412 3 1858 Tiếng Anh A2.1 3 3 0          
7 412 4 1859 Tiếng Anh A2.2 4 4 0          
8 316 2 1549 Pháp luật đại cương 2 2 0          
9 001 0 1265 Giáo dục thể chất 1 (1) 0 (1)          
10 001 0 1266 Giáo dục thể chất 2 (1) 0 (1)          
11 001 0 1267 Giáo dục thể chất 3 (1) 0 (1)          
12 001 0 1268 Giáo dục thể chất 4 (1) 0 (1)          
13 001 0 1269 Giáo dục thể chất 5 (1) 0 (1)          
14 002 0 1264 Giáo dục quốc phòng (4t)              
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 21 20 1          
        KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH                
15 318 2 1132 Đại cương dân tộc học và các tộc người ở Việt Nam 2 2 0          
16 317 3 1879 Tiếp xúc văn hoá Đông – Tây ở Việt Nam 3 3 0          
17 317 3 1420 Lịch sử văn học Việt Nam 3 3 0          
18 318 3 1424 Lịch sử Việt Nam đại cương 3 3 0          
19 318 2 1078 Cơ sở khảo cổ học 2 2 0          
20 317 2 1873 Tiếng Việt thực hành 2 2 0          
21 318 2 1409 Lịch sử kiến trúc Việt Nam 2 2 0          
22 316 2 1405 Lịch sử âm nhạc Việt Nam 2 2 0          
23 318 2 1410 Lịch sử mỹ thuật Việt Nam 2 2 0          
24 318 3 1418 Lịch sử tư tưởng phương Đông 3 3 0          
25 318 3 1888 Tín ngưỡng và các tôn giáo ở Việt Nam 3 3 0          
26 318 3 1561 Phong tục, tập quán và lễ hội Việt Nam 3 3 0          
27 318 3 1943 Văn hoá Chămpa 3 3 0          
28 318 3 1946 Văn hóa du lịch 3 3 0          
29 318 3 1939 Văn hoá ẩm thực Việt Nam 3 3 0          
30 318 2 1945 Văn hóa Đông Nam Á 2 2 0          
31 317 2 1949 Văn hóa miền Trung - Tây Nguyên 2 2 0          
32 318 3 1421 Lịch sử văn minh thế giới 3 3 0          
33 317 3 1091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 3 3 0          
34 318 2 1849 Thực tế chuyên môn 2 0 2          
35 318 2 1359 Kiến tập chuyên môn 2 0 2          
36 303 3 1847 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3          
37 316 2 1741 Thể chế chính trị Việt Nam hiện đại 2 2 0          
38 319 3 1191 Địa lý Việt Nam 3 3 0          
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 61 54 7          
        KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ                
39 318 2 1416 Lịch sử thế giới đại cương 2 2 0          
40 318 2 1505 Nhập môn khoa học du lịch 2 2 0          
41 318 2 1592 Phương pháp luận nghiên cứu khoa học chuyên ngành 2 2 0          
42 318 2 1708 Tài nguyên du lịch 2 2 0          
43 318 2 1661 Quy hoạch du lịch 2 2 0          
44 318 2 1740 Thanh toán quốc tế 2 2 0          
45 318 2 1551 Phát triển du lịch bền vững 2 2 0          
46 318 3 1366 Kinh tế du lịch 3 3 0          
47 318 2 1058 Chính sách và pháp lệnh du lịch 2 2 0          
48 319 2 1913 Tổng quan ngành lưu trú 2 2 0          
49 318 3 1457 Marketing du lịch 3 3 0          
50 318 3 1657 Quản trị kinh doanh lữ hành 3 3 0          
51 318 4 1487 Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch 4 4 0          
52 318 2 1898 Tổ chức sự kiện 2 2 0          
53 318 2 1484 Nghệ thuật giao tiếp trong kinh doanh du lịch 2 2 0          
54 318 3 1488 Nghiệp vụ khách sạn 3 3 0          
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 38 38 0          
        HỌC PHẦN TỰ CHỌN                
55 318 2 1850 Thực tế chuyên môn 2 2 2 0          
56 318 3 1221 Du lịch làng nghề 3 3 0          
57 318 3 1768 Thống kê ứng dụng trong du lịch 3 3 0          
58 318 3 1486 Nghiệp vụ điều hành tour 3 3 0          
59 319 3 1222 Du lịch sinh thái 3 3 0          
60 318 3 1749 Thị trường du lịch 3 3 0          
61 318 3 1037 Các nền văn minh thời cổ trung đại trên đất nước Việt Nam 3 3 0          
62 319 3 1169 Địa danh học và địa danh Việt Nam 3 3 0          
63 318 3 1941 Văn hóa biển đảo ở Việt Nam 3 3 0          
64 318 3 1944 Văn hóa dân tộc thiểu số ở Việt Nam 3 3 0          
65 303 6 1338 Khóa luận tốt nghiệp 6 0 6          
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 35 29 6          
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA                                                 155              
Tổng số tín chỉ bắt buộc  120              
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu 15              
Ghi chú: Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra
Điều kiện tốt nghiệp:     
  Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc              
  Đạt chuẩn đầu ra Tin học                 
  Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu                
  TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG        
                         

Tác giả bài viết: Khoa Lịch sử

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây