Khoa Lịch sử

https://his.ued.udn.vn


Chương trình đào tạo ngành cử nhân lịch sử (Chuyên ngành Quan hệ quốc tế)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  
       ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG                            CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC      
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM                                      HỆ : Chính quy tập trung       KHÓA 2017    
BẬC: Đại học                                                        NGÀNH ĐÀO TẠO : Lịch sử (4 năm)                
KHOA :  Lịch sử (ban hành kèm theo Quyết định số 575/QĐ-ĐT ngày 6/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP-ĐHĐN)    
                           
TT Mã học phần TÊN HỌC PHẦN SỐ TÍN CHỈ HP Ghi    
TC LT TH học trước chú    
        KHỐI KIẾN THỨC CHUNG                  
1 212 2 1512 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (1) 2 2 0            
2 213 3 1513 Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác –Lênin (2) 3 3 0            
3 213 2 1922 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 0            
4 212 3 1225 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam 3 3 0            
5 312 2 1885 Tin học đại cương (Tin học CN1) 2 1 1            
6 412 3 1858 Tiếng Anh A2.1 3 3 0            
7 412 4 1859 Tiếng Anh A2.2 4 4 0            
8 316 2 1549 Pháp luật đại cương 2 2 0            
9 001 0 1265 Giáo dục thể chất 1 (1) 0 (1)            
10 001 0 1266 Giáo dục thể chất 2 (1) 0 (1)            
11 001 0 1267 Giáo dục thể chất 3 (1) 0 (1)            
12 001 0 1268 Giáo dục thể chất 4 (1) 0 (1)            
13 001 0 1269 Giáo dục thể chất 5 (1) 0 (1)            
14 002 0 1264 Giáo dục quốc phòng (4t)                
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 21 20 1            
        KHỐI KIẾN THỨC CƠ SỞ VÀ NGÀNH                  
15 318 2 1421 Lịch sử văn minh thế giới 2 2 0            
16 317 2 1091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2 0            
17 318 4 1415 Lịch sử thế giới cổ trung đại 4 4 0            
18 318 4 1414 Lịch sử thế giới cận đại 4 4 0            
19 318 4 1417 Lịch sử thế giới hiện đại 4 4 0            
20 318 5 1423 Lịch sử Việt Nam cổ trung đại 5 5 0            
21 318 4 1422 Lịch sử Việt Nam cận đại 4 4 0            
22 318 4 1426 Lịch sử Việt Nam hiện đại 4 4 0            
23 318 3 1502 Nhân học đại cương 3 3 0            
24 318 3 1411 Lịch sử ngoại giao Việt Nam 3 3 0            
25 318 3 1368 Kinh tế Việt Nam thời cận đại 3 3 0            
26 318 3 1333 Khảo cổ học đại cương 3 3 0            
27 318 3 1193 Địa phương học 3 3 0            
28 318 3 1060 Chủ nghĩa tư bản cận – hiện đại 3 3 0            
29 318 3 1412 Lịch sử quan hệ quốc tế từ năm 1918 đến nay 3 3 0            
30 318 4 1509 Nhập môn sử học và Lịch sử sử học 4 4 0            
31 318 3 1033 Các cuộc cải cách ở châu Á thời cận- hiện đại 3 3 0            
32 318 3 1990 Việt Nam và ASEAN 3 3 0            
33 318 2 1849 Thực tế chuyên môn 2 0 2            
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 62 55 2            
        KHỐI KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH HOẶC NGHIỆP VỤ                  
34 318 3 1443 Lý luận quan hệ quốc tế 3 3 0            
35 318 3 1897 Tổ chức quốc tế và cơ quan ngoại giao của các quốc gia 3 3 0            
36 318 4 1485 Nghi thức ngoại giao và đàm phán quốc tế 4 4 0            
37 318 2 1590 Phương pháp luận NCKH chuyên ngành QHQT 2 2 0            
38 318 3 1880 Tiếp xúc văn hóa giữa phương Đông và phương Tây 3 3 0            
39 318 3 1057 Chính sách và hoạt động ngoại giao của Việt Nam thời hiện đại 3 3 0            
40 318 3 1432 Luật pháp quốc tế 3 3 0            
41 318 3 1339 Khu vực hóa, toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu 3 3 0            
42 318 3 1864 Tiếng Anh chuyên ngành 1 3 3 0            
43 318 3 1865 Tiếng Anh chuyên ngành 2 3 3 0            
44 318 2 1597 Phương pháp luận sử học 2 2 0            
45 303 3 1847 Thực tập tốt nghiệp 3 0 3            
46 318 2 1360 Kiến tập cử nhân 2 0 2            
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 37 32 5            
        HỌC PHẦN TỰ CHỌN                  
47 318 3 1418 Lịch sử tư tưởng phương Đông 3 3 0            
48 318 3 1474 Một số vấn đề về triều Nguyễn 3 3 0            
49 318 3 1701 Sử liệu học 3 3 0            
50 318 3 1473 Một số vấn đề về biển đảo Việt Nam 3 3 0            
51 318 3 1626 Quan hệ quốc tế Âu - Mỹ 3 3 0            
52 318 3 1627 Quan hệ quốc tế châu Á TBD 3 3 0            
53 318 3 1628 Quan hệ Việt Nam-EU 3 3 0            
54 318 3 1624 Quan hệ giữa các nước lớn sau chiến tranh lạnh 3 3 0            
55 318 3 1004 AH của văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ đối với Việt Nam 3 3 0            
56 318 3 1625 Quan hệ kinh tế thế giới thời hiện đại 3 3 0            
57 318 3 1950 Ngoại giao văn hóa 3 3 0            
58 303 6 1338 Khóa luận tốt nghiệp 6 0 6            
        TỔNG SỐ TÍN CHỈ CỦA KHỐI 39 33 6            
TỔNG SỐ TÍN CHỈ TOÀN KHÓA                                                 159                
Tổng số tín chỉ bắt buộc  120                
Tổng số tín chỉ tự chọn tối thiểu 15                
Ghi chú: Không tính các học phần Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng và phần Tiếng Anh đạt chuẩn đầu ra  
Điều kiện tốt nghiệp:       
  Phải tích lũy tối thiểu 135 tín chỉ, trong đó bao gồm tất cả các học phần bắt buộc                
  Đạt chuẩn đầu ra Tin học                   
  Đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh tương đương trình độ B1 khung châu Âu                  
  TRƯỞNG KHOA HIỆU TRƯỞNG          

Tác giả bài viết: Khoa Lịch sử

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây