23:32 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Trang nhất » Tuyển sinh

Giới thiệu ngành Sư phạm Lịch sử

Giới thiệu ngành Sư phạm Lịch sử

Lịch sử không chỉ là một môn học và càng không phải là môn học thông thường, mà là môn học đặc biệt, vừa cung cấp kiến thức lịch sử dân tộc và thế giới một cách hệ thống và toàn diện, vừa là hình thức dung dưỡng tình cảm, ý thức lịch sử, văn hoá dân tộc và nhân loại cho người học. Đó là nhận định của những nhà nghiên cứu. Lịch sử “có một vai trò to lớn trong...

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀ THẠC SĨ VIỆT NAM HỌC

Lịch sử Việt Nam - Việt Nam học

THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ NGÀNH LỊCH SỬ VIỆT NAM VÀ THẠC SĨ VIỆT NAM HỌC (BỔ SUNG) Từ tháng 5/2017, Khoa Lịch sử, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh hai ngành mới là Thạc sĩ Lịch sử Việt Nam và Thạc sĩ Việt Nam học

Giới thiệu ngành Sư phạm Lịch sử

Sư phạm Lịch sử

Lịch sử không chỉ là một môn học và càng không phải là môn học thông thường, mà là môn học đặc biệt, vừa cung cấp kiến thức lịch sử dân tộc và thế giới một cách hệ thống và toàn diện, vừa là hình thức dung dưỡng tình cảm, ý thức lịch sử, văn hoá dân tộc và nhân loại cho người học. Đó là nhận định của những nhà nghiên cứu. Lịch sử “có một vai trò to lớn trong giáo dục truyền thống, làm nên cốt cách con người Việt Nam, là nền tảng tinh thần của xã hội” (Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 43 năm thành lập Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, ngày 22/10/2011).

 

Tư vấn tuyển sinh

Đào tạo

Nghiên cứu Khoa học