23:27 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Trang nhất » Nghiên cứu KH » NCKH Giảng viên

nghiên cứu Khoa học

Danh mục công trình nghiên cứu Khoa học của giảng viên Khoa Lịch sử

Thống kê số lượng công bố khoa học của giảng viên khoa Lịch sử giai đoạn 2011 - 2015 Theo Công văn số 05/ ĐHĐN-KHCNMT, ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng

 

Chuẩn đầu ra

Tư vấn tuyển sinh 2017