21:46 ICT Thứ bảy, 20/01/2018

Trang nhất » Nghiên cứu KH » NCKH Sinh viên

DANH MUC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VIỆT NAM HỌC (2010 - 2014)

Thứ năm - 22/01/2015 14:41
DANH MUC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VIỆT NAM HỌC (2010 - 2014)

DANH MUC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VIỆT NAM HỌC (2010 - 2014)

DANH MUC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VIỆT NAM HỌC (2010 - 2014)

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
1TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
 
̣NG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
1Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA DU LỊCH)
 
STT Tên đề tài Năm thực hiện
01 Hệ thống mô típ trang trí Đình làng Đà Nẵng 2010
02 Lễ hội đền Cờn ở Quỳnh Lưu – Nghệ An: thực trạng và định hướng phát triển du lịch 2010
03 Tác động của du lịch đối với quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn 2010
04 Khu di tích Lam Kinh: Giá trị lịch sử, văn hóa và tiềm năng phát triển du lịch 2010
05 Tìm hiểu khả năng và hiện trạng phát triển du lịch làng nghề tại huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam 2010
06 Hội quán của người Hoa ở Hội An - Quảng Nam với vấn đề phát triển du lịch địa phương 2010
07 Lễ hội đền Cuông – Nghệ An với vấn đề khai thác và bảo tồn các giá trị lịch sử - văn hóa để phát triển du lịch. 2010
08 Tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Hà Nam 2010
09 Lễ hội chọi trâu ở Hải Lựu (Vĩnh Phúc) với việc phát triển du lịch  của địa phương. 2010
10 Lễ hội người Hoa với vấn đề phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam 2010
11 Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên để phục vụ cho việc phát triển du lịch ở khu vực Bà Nà – Tp Đà Nẵng. 2010
12 Lễ hội đình làng Hải Châu 2010
13 Lễ hội Cầu bông ở làng Trà Quế - Hội An 2010
14 Tiềm năng, định hướng phát triển du lịch sinh thái tại Bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng 2010
15 Văn hóa dân tộc Sán Dìu ở Quảng Ninh – Tiềm năng phát triển du lịch 2010
16 Du lịch hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội tại tỉnh Quảng Trị: Thực trạng và định hướng phát triển 2011
17 Lễ hội ở huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa với việc phát triển du lịch địa phương 2011
18 Giá trị văn hóa thổ cẩm Zara huyện Nam Giang, Quảng Nam 2011
19 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp khai thác các giá trị bảo tàng để phát triển du lịch ở Đà Nẵng 2011
20 Quảng bá du lịch ở Đà Nẵng 2011
21 Hệ thống khách sạn, nhà hàng và các tổ chức dịch vụ du lịch ở Đà Nẵng 2011
22 Rượu làng Vân, Bắc Giang và định hướng phát triển du lịch làng nghề 2011
23 Lễ hội đập trống của người Ca Rong, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 2011
24 Tiềm năng, định hướng phát triển du lịch tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình 2011
25 Tiềm năng, định hướng phát triển du lịch tại huyện Núi Thành, Quảng Nam 2011
26 Thực trạng và giải pháp phát triển đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại thành phố Đà Nẵng 2012
27 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch mua sắm ở Hội An 2012
28 Thực trạng và định hướng phát triển du lịch tâm linh ở Hội An 2012
29 Tác động của cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đến hoạt động du lịch ở TP Đà Nẵng 2012
30 Nghiên cứu quan điểm của cộng đồng về phát triển du lịch bền vững tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng 2012
31 Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch tại Quảng Nam 2012
32 Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch thể thao tại thành phố Đà Nẵng 2012
33 Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch thiên tai tại thành phố Đà Nẵng 2012
34 Các di tích Chăm Pa với việc phát triển du lịch ở Bình Định 2012
35 Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch tại Hà Tĩnh 2012
36 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh ở Đà Nẵng 2012
37 Thực trạng và giải pháp khai thác các giá trị bảo tàng ở Hội An vào phát triển du lịch 2012
38 Cầu ngói Thanh Toàn – Hiện trạng khai thác và đề xuất giải pháp khai thác phát triển du lịch 2012
39 Tiềm năng, thực trạng và định hướng phát triển du lịch Camping tại Đà Nẵng 2012
40 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển ở Quảng Ngãi 2012
41 Du lịch sông nước ở Quảng Nam 2012
42 Văn hóa dòng họ ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 2012
43 Bước đầu tìm hiểu tiềm năng liên kết du lịch duyên hải miền Trung 2012
44 Tiềm năng, định hướng phát triển du lịch huyện Nga Sơn, Thanh Hóa 2012
45 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển ở TP Cam Ranh, Khánh Hòa 2012
46 Khai thác giá trị ẩm thực ở Hội An để phát triển du lịch 2012
47 Chiến lược quảng cáo của một số khách sạn tại TP Đà Nẵng 2012
48 Tiềm năng và giải pháp phát triển loại hình lưu trú “Sở hữu kỳ nghỉ” tại Đà Nẵng 2012
49 Thực trạng và giải pháp khai thác giá trị của các bảo tàng ở Huế vào phát triển du lịch 2012
50 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái Bồ Bồ, Điện Bàn, Quảng Nam 2013
51 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đêm tại TP Đà Nẵng 2013
52 Cơ sở hạ tầng cho phát triển du lịch tại thành phố Hội An, Quảng Nam 2013
53 Mối quan hệ giữa phát triển du lịch và môi trường ở TP Đà Nẵng 2013
54 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở huyện Can Lộc, Hà Tĩnh 2013
55 Du lịch kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán ở Đà Nẵng 2013
56 Thực trạng và giải pháp khai thác du lịch các lăng tẩm ở Huế. 2013
57 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh 2013
58 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển đảo ở Quảng Trị 2013
59 Tổ chức hoạt động vui chơi giải trí để phát triển du lịch ở thành phố Đà Nẵng 2013
60 Khai thác giá trị một số loại bánh chế biến từ bột vào phục vụ du lịch Huế 2013
61 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố Đà Nẵng 2013
62 Văn hóa giao tiếp với du lịch trong hoạt động kinh doanh du lịch tại một số công ty lữ hành tại Đà Nẵng 2013
63 Công tác quảng cáo của một số công ty du lịch dịch vụ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 2013
64 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái Thừa Thiên Huế 2013
65 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 2013
66 Đánh giá mức độ hài lòng của khách du lịch với chất lượng dịch vụ lưu trú ở thành phố Đà Nẵng 2013
67 Tín ngưỡng thờ cúng thần thánh của người Việt ở Quảng Nam 2013
68 Tiềm năng, giải pháp phát triển du lịch kết hợp từ thiện tại Quảng Nam 2013
69 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch nghỉ dưỡng tại thành phố Đà Nẵng 2013
70 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển loại hình du lịch homestay tại Đà Nẵng 2013
71 Khai thác nghệ thuật âm nhạc truyền thống vào phát triển du lịch tại Đà Nẵng 2013
72 Khai thác giá trị truyền thống huyện Điện Bàn nhằm phát triển du lịch. 2013
73 Ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với người dân Hội An 2013
74 Kiêng kị trong ngày lễ Tết của người Việt tại Quảng Nam 2013
75 Du lịch cho học sinh sinh viên tại Đà Nẵng 2013
76 Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật cung đình Huế gắn với các hoạt động du lịch 2014
77 Thực trạng và giải pháp nguồn nhân lực du lịch ở Gia Lai 2014
78 Khảo sát, định hướng phát triển nghệ thuật đường phố phục vụ du lịch tại Đà Nẵng 2014
79 Du lịch mua sắm ở thành phố Huế 2014
80 Khai thác trò chơi cung đình triều Nguyễn phục vụ khách du lịch trong các kỳ festival Huế 2014
81 Vai trò cảng thị Hội An xưa trong tính mở của văn hóa xứ Quảng 2014
82 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch biển ở Nghệ An 2014
83 Thực trạng, giải pháp phát triển dịch vụ du lịch tại VQG Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 2014
84 Tìm hiểu tuyến du lịch di sản thế giới tại miền Trung của công ty lữ hành Sài Gòn Tourist và Việt Travel 2014
85 Phát triển du lịch Homestay tai Cù Lao Chàm, Quảng Nam 2014
86 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch ở huyện Tiên Phước, Quảng Nam 2014
87 Xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng 2014
88 Tiềm năng và thực trạng phát triển sản phẩm du lịch đêm tại Huế 2014
89 Phát triển du lịch cộng đồng ở Đông Giang, Quảng Nam 2014
90 Thực trạng và giải pháp đưa đặc sản nem huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định đến khách du lịch 2014
91 Văn hóa vật chất của tộc người Hơ rê, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi 2014
92 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái ở vùng núi phía Tây thành phố Đà Nẵng 2014
93 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch trekking tại Đắc Lắc 2014
94 Tín ngưỡng thờ tổ nghề truyền thống ở Hội An, Quảng Nam 2014
     
95 Khai thác lễ Truyền Lô phục vụ khách du lịch trong các kỳ festival Huế 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGÀNH
VIỆT NAM HỌC (CHUYÊN NGÀNH VĂN HÓA DU LỊCH)
 
STT Tên đề tài Năm thực hiện
01 Công trình vệ sinh trong du lịch Đà Nẵng 2010
02 Phát triển tiềm năng du lịch sinh thái ở Tam Hải (Núi Thành – Quảng Nam) 2010
03 Vài nét sinh hoạt của người Việt ở Đồng bằng Bắc Bộ đầu thế kỷ XX qua tác phẩm “Kỹ thuật của người An Nam” của Henri Oger 2010
04 Du lịch MICE ở Đà Nẵng 2010
05 Du lịch mùa hè tại thành phố Đà Nẵng 2011
06 Làng mộc Yên Thái (Đức Thọ, Hà Tĩnh) 2011
07 Thực trạng và giải pháp phát triển du lịch tâm linh tại Quảng Trị 2011
08 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển shopping tourism tại Đà Nẵng 2011
09 Xây dựng và phát triển city tour dựa vào các tài nguyên du lịch nhân văn vật thể của Đà Nẵng 2011
10 Hệ thống cơ sở hạ tầng quận Sơn Trà (từ năm 1997-nay) 2011
11 Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt tại thành phố Đà Nẵng 2011
12 Du lịch thuyền tại Đà Nẵng 2011
13 Phát triển Teambuilding trong hoạt động du lịch tại thành phố Đà Nẵng 2011
14 Tết Nguyên đán của người Việt tại Huế 2012
15 Trò chơi dân gian với phát triển du lịch tại Hội An 2012
16 Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn của cộng đồng người Việt tại Hội An – Quảng Nam. 2012
17 Thực trạng và định hướng khai thác di tích lịch sử văn hóa huyện Vĩnh Linh – Quảng Trị và giải pháp trong phát triển du lịch địa phương 2012
18 Tiềm năng và định hướng phát triển du lịch sinh thái sông Cổ Cò ở thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam 2012
19 Khai thác ẩm thực biển trong phát triển du lịch Đà Nẵng 2012
20 Tìm hiểu về văn hóa ẩm thực chay Đà Nẵng 2012
21 Làng nghề ở Quế Sơn – Quảng Nam thực trạng và giải pháp phát triển du lịch làng nghề 2013
22 Khai thác giá trị dân ca Hội An nhằm phục vụ cho du lịch ở thành phố Hội An, Quảng Nam 2013
23 Nhà Guol trong sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Cơ Tu, huyện Tây Giang, Quảng Nam 2013
24 Giải pháp tang cường khả năng thu hút khách du lịch tại Đà Nẵng 2013
25 Tín ngưỡng trong đời sống của người dân phường Thọ Quang, Đà Nẵng 2013
26 Nguồn lực, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch Trekking tại Đà Lạt, Lâm Đồng 2013
27 Tiềm năng, thực trạng và giải pháp phát triển du lịch sinh thái Đại Bình, Nông Sơn, Quảng Nam 2013
28 Tìm hiểu đình làng An Hải, Lý Sơn, Quảng Ngãi 2013
29 Tín ngưỡng thờ Thành hoàng ở Hội An, Quảng Nam 2013
30 Hệ thống sản phẩm du lịch tỉnh Quảng Nam 2013
31 Xây dựng và phát triển mô hình tình nguyện viên du lịch dành cho đối tượng sinh viên tại thành phố Đà Nẵng 2013
32    
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Phương

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Chuẩn đầu ra

Tư vấn tuyển sinh 2017