21:42 ICT Thứ bảy, 20/01/2018

Trang nhất » Nghiên cứu KH » NCKH Sinh viên

DANH MUC KHOA LUAN TOT NGHIEP

Thứ năm - 22/01/2015 14:36
DANH MUC KHOA LUAN TOT NGHIEP

DANH MUC KHOA LUAN TOT NGHIEP

DANH MUC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Khoa Lịch sử                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 1996 – 1999
(Khóa 19)
 
TT SV thực hiện Người HD Tên đề tài Thể loại Hiện trạng
1 Phan Thị Phượng T.s Lưu Trang Bước đầu tìm hiểu những nét tương đồng về phong tục tập quán các nước Đông Nam Á KHCB Nguyên vẹn
2 Huỳnh Thị Liên T.s Lưu Trang Quan hệ giữa Việt Nam và ASEAN từ năm 1967 đến nay // //
3 Cao Thị Thanh Xuân Th.s Nguyễn Văn Đoàn Tìm hiểu địa đạo Kỳ Anh LS ĐP //
4 Võ Thị Thúy Th.s Nguyễn Văn Đoàn Dạy học mảng kiến thức về văn hóa trong chương trình lịch sử lớp 7 ở trường THCS PPDHLS //
5 Lê Thị Thanh Xuân Th.s Dương Thị Tuyết Phong trào đấu tranh chống thực dân phong kiến ở châu Á thời kỳ cận đại KHCB //
6 Lê Thị Minh Hải G.V Trần Ngọc Thành Giảng dạy tư tưởng tình cảm khi dạy chương trình lịch sử lớp 6 PPDHLS //
7 Trần Thị Thúy Nga Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Tình đoàn kết đặc biệt của 3 nước Việt Nam., Lào, Campuchia trong thời kỳ chống Mỹ (1969 - 1973) KHCB //
8 Đinh Văn Giá Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Sự kết hợp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng và nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước giai đoạn 1954- 1975 KHCB //
9 Nguyễn Huệ Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và đào tạo // //
10 Đặng Thị Tuyết Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Tìm hiểu quá trình Mỹ lấn lướt Pháp và can thiệp vào chiến tranh Đông Dương (1950 - 1954) // //
11 Trịnh Thị Như Ý Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Tìm hiểu việc thực hiện nhiệm vụ phản phong của nhân dân ta trong kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945 - 1954 // //
12 Phan Thị Lê Thương Th.s Nguyễn Hữu GIang QN – ĐN trong các bài giảng lịch sử dân tộc giai đoạn 1858 -1945 PPDHLS //
13 Lê Thị Phi Oanh Th.s Nguyễn Hữu GIang Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân trong thời kỳ cận đại KHCB //
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách sinh viên lớp 02LS làm khóa luận tốt nghiệp
năm học 2002 - 2006
 
 
TT Sinh viên thực hiện Tên đề tài khóa luận Cán bộ hướng dẫn
1 Lương Thị Thuê Sự du nhập của đạo Thiên chúa vào QN-ĐN trong các thế kỷ VII-XVIII TS Lưu Trang
2 Phạm Thị Ngà Cảng Đà Nẵng dưới thời Mỹ-ngụy (1954-1975 TS Lưu Trang
3 Lê Thị Loan Quá trình hình thành và phát triển của xã Hải Châu (1471-1858) TS Lưu Trang
4 Trịnh Văn Dũng Bước đầu tìm hiểu về làng Đà Sơn từ khi thành lập đến 1858 TS Lưu Trang
5 Lê Thị Mai Bước đầu tìm hiểu quá trình đô thị hóa ở Đà Nẵng (1888-1945) Th.s Nguyễn Xuyên
6 Nguyễn Văn Vương Bước đầu tìm hiểu một số lễ hội dân gian ở Đà Nẵng Th.s Nguyễn Xuyên
7 Lê Văn Tuân Tìm hiểu về nghề đá Non Nước Th.s Nguyễn Xuyên
8 Hoàng Sỹ Việt Địa danh ở hai phường Hòa Khánh (Nam và Bắc) quận Liên Chiểu,TPĐN Th.s Nguyễn Văn Đoàn
9 Phan Văn Hải Ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ đối với các quốc gia Đông Nam Á (cổ trung đại) Th.s Nguyễn Văn Đoàn
10 Lê Thị Phúc Nghề dệt chiếu ở làng Cẩm Nê (xã Hòa Tiến, Hòa Vang) Th.s Nguyễn Văn Đoàn
11 Đoàn Thị Thúy QNĐN trong cuộc đấu tranh chống chính sách tố cộng, diệt cộng của Mỹ Diệm từ 1954-1960 Th.s Nguyễn Mạnh Hồng
12 Nguyễn Thị Việt Hà Một số vụ thảm sát của lính Nam Triều Tiên tại tỉnh QNĐN giai đoạn 1966-1971 Th.s Nguyễn Mạnh Hồng
13 Nguyễn Thị Thanh Nga Xu hướng chính trị và hoạt động cứu nước giải phóng dân tộc của Phan Bội Châu từ cuối TK XIX đến hết CTTG II Th.s Nguyễn Hữu Giang
14 Nguyễn Tiến Hùng Vai trò của hoạt động truyền giáo đối với công cuộc chuẩn bị, xâm lược và bình định Việt Nam của thực dân Pháp từ khi du nhập đến 1884 Th.s Nguyễn Hữu Giang
15 Lê Thị Mai Thái độ của triều Nguyễn đối với đạo Thiên chúa trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp (1802-1884) Th.s Nguyễn Hữu Giang
16 Đồng Thị Bích Nhung Sử dụng tài liệu thành văn để dạy học lịch sử thế giới cận đại (1640-1870) Th.s Dương Thị Tuyết
17 Nguyễn Đăng Truyền Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh để dạy học LSVN (1886-1930) ở trường THPT trên địa bàn ĐN Th.s Dương Thị Tuyết
18 Nguyễn T Hồng Phượng Việc giảng dạy nhân vật LSTG cận đại (1871-1917)cho học sinh lớp 11 ở trường THPT trên địa bànDDN Th.s Dương Thị Tuyết
 
 
 
 
Danh sách sinh viên lớp 03LS làm khóa luận tốt nghiệp
năm học 2003 - 2007
 
TT Sinh viên thực hiện Tên đề tài khóa luận Cán bộ hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Kim Hoa Việc sử dụng đồ dùng trực quan để dạy học lịch sử TG cận đại (1556-1871) cho học sinh lớp 10 (Ban cơ bản) ở trường THPT Th.s Dương Thị Tuyết
2 Đỗ Mạnh Hải Sử dụng kiến thức lịch sử thế giới trong dạy học LSVN (1858-1918) ở trường THPT Th.s Dương Thị Tuyết
3 Đinh Thị Mơ Sử dụng bài tập trong dạy học lịch sử TG cận đại(1640-1870) ở lớp10 (Ban cơ bản) trường THPT Th.s Dương Thị Tuyết
4 Phạm Thị Dung Tìm hiểu cơ sở lựa chọn, biện pháp thực hiện con đường cứu nước phát triển dân tộc của Phan Châu Trinh đầu thếkyr XX Th.s Nguyễn Hữu Giang
5 Nguyễn Thị Thùy Mặt trận, vai trò của mặt trận trong CMVN từ khi Đảng ra đời đến CMT8 thành công Th.s Nguyễn Hữu Giang
6 Nguyễn Thị Lan Sử dụng tài liệu lịch sử QN-ĐN trong dạy học lịch sử dân tộc thế kỷ XIX cho học sinh THPT trên địa bàn TPĐN Th.s Nguyễn Hữu Giang
7 Phan Thị Thu Hiền Nghề khai thác và chế biến hải sản ở Đà Nẵng thế kỷ XIV đến nay Th.s Nguyễn Xuyên
8 Trần Xuân Hiệp Bước đầu tìm hiểu quá trình đô thị hóa Đà Nẵng thời kỳ 1954-1975 Th.s Nguyễn Xuyên
9 Nguyễn Thị Hồng Vân Góp phần tìm hiểu lịch sử, văn hóa Đà Nẵng qua một số đình làng trên địa bàn Th.s Nguyễn Xuyên
10 Nguyễn Thị Hương Giang Chủ nghĩa thực dân mới của Mỹ và chính sách của chính quyền Ngô Đình Diệm đối với Phật giáo miền Nam VN Th.s Nguyễn Mạnh Hồng
11 Phạm Viết Vượng Một số địa danh lịch sử và nhân vật lịch sử ở QN-ĐN trong kháng chiến chống Mỹ (1954-1975) Th.s Nguyễn Mạnh Hồng
12 Ngô Thị Hà Giáo dục Đại học Việt Nam giai đoạn 1975-2005 Th.s Nguyễn Mạnh Hồng
13 Trần Đình Ánh Văn hóa Nhật Bản- Những ảnh hưởng từ Trung Hoa (thời Cổ Trung đại) Th.s Nguyễn Văn Đoàn
14 Đoàn Dũng Làng Phú Thượng từ khi thành lập đến trước năm 1945 Th.s Nguyễn Văn Đoàn
15 Trịnh Thị Hoa Họ và tên của cư dân ở huyện Hoà Vang, TPĐN Th.s Nguyễn Văn Đoàn
16 Mai Thị Thủy Tìm hiểu quan hệ Việt Nam - Thái Lan từ thế kỷ XV đến trước CMT8 TS Lưu Trang
17 Nguyễn Thị Lương Tìm hiểu lịch sử quận Sơn Trà TPĐN từ TK XV đến trước CMT8 năm 1945 TS Lưu Trang
18 Nguyễn Văn Thiệu Tìm hiểu quan hệ Đà Nẵng-Hội An từ thế kỷ XVI-XIX TS Lưu Trang
 
19 Trần Thị Lê Vai trò của Inđônêsia trong ASEAN (1967-1997) TS Lưu Trang
20 Trần Thị Hiền Các con đường xây dựng phát triển kinh tế-xã hội các nước ĐNA hải đảo TS Lưu Trang
 
 
 
DANH MỤC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHÓA 2004 – 2008
 
SV thực hiện Người HD Tên đề tài Slg Thể loại Hiện trạng
Nguyễn Thị Bình Th.s Nguyễn Xuyên Lịch sử làng Khuê Trung từ khi hình thành đến năm 1975 01 LS ĐP Nguyên vẹn
Lê Thị Huyền Th.s Nguyễn Xuyên Đền miếu ở Đà Nẵng 01 LS ĐP //
Lại Thị Huyền Trang Th.s Nguyễn Xuyên Tìm hiểu quá trình đô thị hóa Đà Nẵng từ 1975 đến nay 01 // //
Nguyễn Thị Điệp Th.s Nguyễn Văn Đoàn Tín ngưỡng Pô Nưgar 01 // //
Phạm Thị Phương Th.s Nguyễn Văn Đoàn Địa danh ở hai phường Hòa Hiệp (Nam và Bắc), quận Liên Chiểu, Đà Nẵng 01 // //
Lê Thị Vân Th.s Nguyễn Văn Đoàn Họ và tên của cư dân hai phường Hải Châu 1 và 2 01 // //
Lê Văn Đoài T.S Lưu Trang Quan hệ ASEAN – EU (1967 - 1992) 01 KHCB //
Nguyễn Thị Huyền T.S Lưu Trang Quan hệ ASEAN – EU (1992 đến nay) 01 // //
Nguyễn Văn Lý T.S Lưu Trang Vai trò của huyện Hòa Vang đối với sự phát triển của Đà Nẵng từ đầu thế kỷ XVII đến giữa TK XIX 01 LS ĐP //
Nguyễn Thị Thoa T.S Lưu Trang Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Mỹ từ 1994 đến nay 01 KHCB //
Phan Công Hà Th.s Nguyễn Hữu Giang Tổ chức Việt Nam Quang phục hội 01 // //
Hoàng Thị Hương Th.s Nguyễn Hữu Giang Công cuộc chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền tại QN – ĐN (8/1945) 01 // //
Lê Thị Lệ Thúy Th.s Nguyễn Hữu Giang Vấn đề khởi nghĩa trong CMVN giai đoạn 1930 - 1945 01 // //
Hoàng Thị Mai Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Báo chí và diện ảnh cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp 01 KHCB //
Nguyễn Thị Phương Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Hoạt động ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) 01 // //
Hoàng Thị Thủy Th.s Nguyễn Mạnh Hồng Cuộc đấu tranh chống Mỹ - Ngụy của các chiến sĩ nhà tù Côn Đảo (1955 - 1975) 01 // //
Nguyễn Thị Lan Phương Th.s Dương Thị Tuyết Sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn Đà Nẵng để dạy học lịch sử Việt Nam (từ thế kỷ XVI đến cuối thế kỷ XIX, lớp 10, 11 (ban cơ bản), ở trường THPT 01 PPDHLS //
Trần Thị Phương Th.s Dương Thị Tuyết Những cuộc chiến tranh của Napoleon Bonapac thời cận đại 01 KHCB //
Nguyễn Thị Giang Th.s Dương Thị Tuyết Ảnh hưởng của Cách mạng tư sản Pháp đối với CM Việt Nam thời cận đại 01 KHCB //
Lương Thị Thùy Th.s Lê Thị Thu Hiền Tìm hiểu về các làng chài ven biển Đà Nẵng 01 LS ĐP //
Phạm Thị Mỹ Yến Th.s Lê Thị Thu Hiền Làng mộc Kim Bồng (Hội An, Quảng Nam) 01 // //
Tổng cộng 21    
 
 
DANH SÁCH SINH VIÊN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
KHÓA 06 (2006-2010)
 
 
Stt SINH VIÊN
THỰC HIỆN
LỚP TÊN DỀ TÀI       GVHD  
01 Ngô Thi Hường 06cvnh Hệ thống mô tip trang trí điình làng Đà Nẵng Trần Thị Mai  
02 Mai Thị Lý 06cvnh Lễ hội đền Cờn ở Quỳnh Lưu – Nghệ An: thực trạng và định hướng phát triển du lịch Trần Thị Mai  
03 Phạm Thị Mai 06cvnh Khu di tích Lam Kinh: giá trị lịch sử - văn hoá và tiềm năng phát triển du lịch Trần Thị Mai  
04 Nguyễn Thị Xuân Tươi 06cvnh Tác động của du lịch đối với quá trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá thế giới Mỹ Sơn Trần Thị Mai  
05 Đặng Thị Tuyết 06cvnh Tìm hiểu khả năng và hiện trạng để phát triển du lịch làng nghề tại huyện Duy Xuyên – tỉnh Quảng Nam Trần Thị Mai  
06 Nguyễn Thị Ánh 06sls Thành thị và vai trò củ thành thị trong phong trào yêu nước , phát triển xã hội Việt Nam  đầu thế kỷ XX Nguyễn Hữu  
07 Nguyễn Thế Hà 06sls Tính truyền thống và tính thời đại trong con đường cứu nước phát triển xã hội của Phan Bội Châu đầu thế kỷ XX Nguyễn Hữu Tuyết
08 Hà Thị Hằng 06sls Vai trò và hạn chế của phong trào yêu nước việt Nam (đầu thế kỷ XX đến chến tranh thế giới thứ I) Nguyễn Hữu Xuyên
09 Nguyễn Thị Diễm Hằng 06sls Khai thác kiến thức lịch sử từ tranh ảnh trong sách giáo khoa lịch sử lớp 11 THPT (Ban cơ bản) Nguyễn Hữu Giang
10 Cao Thị Hoà 06sls Vai trò của baó chí tài liệu trong việc truyền bá và tiếp thu chủ nghĩa Mác Lenin ở Việt Nam Nguyễn Hữu Hồng
11 Nguyễn Thị Hải Lý 06sls Công cuộc chuản bị và vận dụng thời cơ của Đảng trong cách mạng tháng Tám năm 1945 Nguyễn Hữu Trang
12 Phan Năm Thúy 06sls Kênh Thoại Hà, kênh Vĩnh Tế dưới triều Nguyễn Nguyễn Hữu Xuyên
13 Nguyễn Văn Sang 06sls Chính sách phát triển quan lại dưới thời Lê Thánh Tông(1460-1497) Lê Thị Thu Trang
14 Tô Văn Hạnh 06cvnh Hội quán của người Hoa ở hội An- Quảng Nam với vấn đề phát triển du lịch dịa phương Lê Thị Thu Trang
15 Lê Thị Hiền 06cvnh Lễ hội đền Cuông (huyện Diễn Châu- Nghệ An) với vấn đề khai thác và bảo tồn các giá trị lich sử -văn hóa để phát triển du lịch Lê Thị Thu Trang
16 Nguyễn Thị Huyền Trang 06cvnh Tiềm năng và hiện trạng phát triển du lịch tỉnh Hà Nam Lê Thị Thu Giang
17 Phùng Văn Quyết 06cvnh Lễ hội chọi trâu ở Hải Lựu (Lập Thạch – Vĩnh Phúc) với việc phát triển du lịch của địa phương Lê Thị Thu Giang
18 Lê Thị Xuân 06cvnh Lễ hội người Hoa với vấn đề phát triển du lịch Hội An, Quảng Nam Lê Thị Thu Xuyên
19 Lê Thị Duyên 06cvnh Đánh giá tài nguyên du lịch tự nhiên để phục vụ cho việc phát triển du lịch ở khu vực Bà Nà- TP Đà Nẵng Đậu Thị Giang
20 Trịnh Thị Hằng 06cvnh Tìm hiểu hoạt động du lịch - ảnh hưởng của nó đến việc phát triển kinh tế -xã hội và môi trường TP Đà Nẵng Nguyễn Duy Xuyên
21 Phan Thị Bảy 06sls Cuộc đấu tranh ngoại giao trong hội nghị Giơ ne vơ 1954 Nguyễn Mạnh Trang
22 Lê Thanh Hùng 06sls Trận đầu đánh Mỹ ở Núi Thành- Quảng Nam (1965) Nguyễn Mạnh Giang
23 Nguyễn Thị Liễu 06sls Chiến thuật "Tìm và diệt" của Westmoreland sự phá sản của nó trong chiến lược chiến tranh cục bộ Nguyễn Mạnh Hồng
24 Trương Trung Phương 06sls Cuộc đấu tranh ngoại giao tại hội nghị Pari 1968-1973 Nguyễn Mạnh Hồng
25 Trần Đức Thắng 06sls Quân đội đồng minh (Trung Hoa Dân quốc và Liên hiệp Anh) tại Việt Nam trong những năm 1945-1946 Nguyễn Mạnh Trang
26 Tô Thị Thương 06sls Chính phủ quốc gia Việt Nam- chính phủ Bảo Đại(1948-1954) Nguyễn Mạnh Giang
27 Phạm Ngọc Thúy 06sls Cuộc vận động triệt để giảm tô và cải cách ruộng đất (1953-1954) Nguyễn Mạnh Hồng
28 Trần Văn Chuẩn 06cvnh Lễ hội đình làng Hải Châu- Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hiền
29 Nguyễn Hồ Mai Hương 06cvnh Lễ hội cầu bông (làng Trà Quế, xã Cẩm Thanh, phường Cẩm Hà, TP Hội An) Nguyễn Mạnh Trang
 
30 Hứa Thị Chi 06cvnh Tìm hiểu tiềm năng và một số định hướng giải pháp phát triênt du lịch sinh thái ở quạn Sơn Trà- Đà Nẵng Nguyễn Thị Hồng
31 Cao Thị Châu 06sls Chính sách của Quang Trung Nguyễn Huệ với Nghệ An từ năm 1786- 1792 Lưu Xuyên
32 Nguyễn Thị Mỹ Dung 06sls Phật giáo ở Đà Nẵng thời các chúa Nguyễn 1558-1775 Lưu Hồng
33 Hoàng Đình Điệp 06sls Chính sách của vua Minh Mangj đối với Đà Nẵng 1820-1841 Lưu Giang
34 Nguyễn Thị Giang 06sls Hệ thống phòng thủ kinh đô Huế và Đà Nẵng dưới thời các vua đầu triều Nguyễn 1802-1858 Lưu Hồng
35 Nay H Muôn 06sls Vai trò của thống chế Nguyễn Tri Phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược Đà Nẵng(1858-1860) Lưu Xuyên
36 Lê Thị Linh 06sls Những điểm tương đồng vf khác biệt giữa cải cách hành chính của Lê Thánh Tông và minh Mạng Lưu Huyền
37 Nguyễn Văn Sơn 06sls Dòng họ Ông ở làng Phong Lệ- Phường Hòa Thọ Đông-quận Cẩm Lệ -TP Đà Nẵng Lưu Mây
38 Phạm Thị Huyền Trang 06cvnh Văn hoá dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Quảng Ninh – tiềm năng phát triển du lịch Lưu Minh
39 Nguyễn Thị Anh 06sls Tính dân tộc trong công xã Pari 1871 Dương Thị Hòa
40 Nguyễn Thị Huyền 06sls Tính dân tộc trong các cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ giữa thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX Dương Thị Hòa
41 Nguyễn Thị Thương 06sls Quan hệ Pháp- Phổ giai đoạn1871-1918 Dương Thị Hồng
42 Trần Lương Châu 06sls Tính dân chủ trong phong trào Thái Bình Thiên Quốc Dương Thị Xuyên
43 Võ Thị Huyền 06sls Sử dụng tài liệu Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy bài CMTS Bắc Mỹ và tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII lớp 10( ban cơ bản) ở các trường THPT trên địa bàn TP Đà Nẵng Dương Thị Hiền
44 Lê Thị Oanh 06sls Chế độ nông nô và công cuộc giải phóng nông nô ở nga thời cận đại Dương Thị Hiền
45 Phạm Thị Thủy 06sls "Con đường kiểu Mỹ" trong nông nghiệp Mỹ thời cận đại Dương Thị  
 
 
Danh sách sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp năm học 2007 – 2008
 
STT Họ và tên sinh viên Tên đề tài khóa luận Giáo viên hướng dẫn
1 Nguyễn Thị Điệp Tín ngưỡng Pô Nưgar của người Chăm Nguyễn Văn Đoàn
2 Lê Thị Vân Họ và tên của cư dân ở hai phường Hải Châu (1 và 2), quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Đoàn
3 Phạm Thị Phương Địa danh ở hai phường Hòa Hiệp (Nam và Bắc), quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Đoàn
4 Hoàng Thị Thủy Cuộc đấu tranh chống Mỹ - ngụy của các chiến sỹ cách mạng trong nhà tù Côn Đảo
(1954 – 1 975)
Nguyễn Mạnh Hồng
5 Nguyễn Thị Phương Cuộc đấu tranh ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975 Nguyễn Mạnh Hồng
6 Hoàng Thị Mai Văn hóa – giáo dục trong kháng chiến chống Pháp
(1945 – 1954)
Nguyễn Mạnh Hồng
7 Nguyễn Thị Thoa Quan hệ kinh tế thương mại Việt – Mỹ từ năm 1994 đến nay (2007) Lưu Trang
8 Nguyễn Thị Huyền Quan hệ thương mại ASEAN – EU từ sau trật tự hai cực sụp đổ đến nay (1991 – 2007) Lưu Trang
9 Lê Văn Đoài Quan hệ ASEAN – EEC từ 1972 – 1991 Lưu Trang
10 Nguyễn Văn Lý Vai trò của huyện Hòa Vang đối với sự phát triển thành phố Đà Nẵng trong các thế kỷ XVII, XVIII và nửa đầu thế kỷ XIX Lưu Trang
11 Nguyễn Thị Giang Ảnh hưởng của cách mạng tư sản Pháp 1789 đến Việt Nam thời cận đại Dương Thị Tuyết
12 Nguyễn Thị Lam Phương Sử dụng di tích lịch sử trên địa bàn Đà Nẵng để dạy học lịch sử dân tộc (từ thế kỷ XVI đến đầu thế kỷ XIX) ở lớp 10, 11 trường THPT Dương Thị Tuyết
13 Trần Thị Phương Những cuộc chiến tranh của Napôlêông Bônapác và ảnh hưởng của nó đối với châu Âu thời cận đại Dương Thị Tuyết
14 Ngô Thị Lệ Thúy Vấn đề khởi nghĩa vũ trang trong cách mạng Việt Nam giai đoạn 1930 – 1945 Nguyễn Hữu Giang
15 Hoàng Thị Hương Công cuộc chuẩn bị, xây dựng lực lượng tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám 1945 ở Quảng Nam – Đà Nẵng Nguyễn Hữu Giang
16 Phan Văn Hà Tổ chức Việt Nam quang phục hội và ảnh hưởng của nó đối với phong trào yêu nước Việt Nam trong chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) Nguyễn Hữu Giang
17 Lại Thị Huyền Trang Tìm hiểu quá trình đô thị hóa Đà Nẵng từ 1975 đến nay Nguyễn Xuyên
18 Nguyễn Thị Bình Bước đầu tìm hiểu lịch sử phường Khuê Trung từ khi hình thành đến 1975 Nguyễn Xuyên
19 Lê Thị Huyền Đền miếu ở Đà Nẵng Nguyễn Xuyên
20 Lưu Thị Thùy Tìm hiểu về các làng đánh cá ven biển Đà Nẵng Lê Thị Thu Hiền
21 Phạm Thị Mỹ Yến Làng mộc Kim Bồng ở Hội An Lê Thị Thu Hiền
 
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy Phương

Chia sẻ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: khóa luận

Những tin mới hơn

 

Chuẩn đầu ra

Tư vấn tuyển sinh 2017