06:00 ICT Thứ ba, 25/04/2017

Nghiên cứu khoa học

Trang nhất » Học liệu » Thông tin tư liệu

Một góc phòng học liệu mới

Danh mục sách, công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp tại phòng học liệu Khoa

Sau thời gian dừng phục vụ để thiết kế, đánh mã số học liệu, đến nay phòng học liệu khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng phục vụ bạn đọc. Để thuận lợi phục vụ việc đọc sách, mượn sách của giảng viên, sinh viên trong và ngoài khoa, xin xem thư mục sách, công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp tại phòng học liệu Khoa theo file đính kèm... trước khi đến đọc,mượn.

Yêu sách như yêu người!

Cẩm nang đọc sách!

"Những nơi đọc sách luôn để sẵn cây bút chì và cục gôm (tẩy). Đọc thấy chỗ nào đáng chú ý, cần xem lại hoặc ghi chép thì đánh dấu vào trang. Đọc xong chương nào, giở lại xem những đoạn có đánh dấu, ghi ngay những điều cần nhớ hoặc suy nghĩ, bình luận của mình".

Web học tập

WEBSITE học tập bổ ích

"Đường đến tri thức trong thế giới phẳng!" - giới thiệu đường link tìm kiếm tư liệu, đọc sách online, download sách pdf miễn phí...!

 

Tin tức

Đào tạo