05:59 ICT Thứ ba, 25/04/2017

Nghiên cứu khoa học

Trang nhất » Học liệu

Danh mục sách, công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp tại phòng học liệu Khoa

Một góc phòng học liệu mới

Sau thời gian dừng phục vụ để thiết kế, đánh mã số học liệu, đến nay phòng học liệu khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã sẵn sàng phục vụ bạn đọc. Để thuận lợi phục vụ việc đọc sách, mượn sách của giảng viên, sinh viên trong và ngoài khoa, xin xem thư mục sách, công trình nghiên cứu khoa học, khóa luận tốt nghiệp tại phòng học liệu Khoa theo file đính kèm... trước khi đến đọc,mượn.

 

Tin tức

Đào tạo