17:44 ICT Thứ hai, 27/03/2017

Nghiên cứu khoa học

Trang nhất » Học liệu

Cẩm nang đọc sách!

Yêu sách như yêu người!

"Những nơi đọc sách luôn để sẵn cây bút chì và cục gôm (tẩy). Đọc thấy chỗ nào đáng chú ý, cần xem lại hoặc ghi chép thì đánh dấu vào trang. Đọc xong chương nào, giở lại xem những đoạn có đánh dấu, ghi ngay những điều cần nhớ hoặc suy nghĩ, bình luận của mình".

Thử phân loại Nho học Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử!

Thầy đồ và học trò xưa!

Nho học Việt Nam tuy phần lớn tiếp thu từ Trung Quốc, nhưng đều trải qua sự chọn lọc, châm chước, sửa đổi sao cho phù hợp với hoàn cảnh xã hội Việt Nam. Xét cho cùng, thì nó chính là sự kết hợp giữa trí tuệ Việt Nam và thực tế đất nước qua các thời kỳ lịch sử ...

 

Tin tức

Đào tạo