23:32 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Nghiên cứu khoa học

Trang nhất » Học liệu

Đọc sách: Bàn về chính quyền của Marcus Tullius Cicero

Tuổi thơ yêu đọc sách của Cicero

Marcus Tullius Cicero [106-43 TCN] là một nhân vật hết sức quan trọng và đặc biệt trong lịch sử La Mã bởi ông đã đóng góp trong cả thực tiễn lẫn nghiên cứu về hệ thống chính quyền La Mã, và dành cả đời sống, bảo vệ, và chiến đấu cho những gì mà ông nghiên cứu và tin tưởng.

31/10/1517: Martin Luther công bố 95 Luận Đề

Martin Luther

Những người chống đối nhóm này bắt đầu gọi họ là những người phản kháng (Protestants); dần dần tên này được áp dụng cho tất cả những ai tin rằng Giáo hội phải được cải cách, ngay cả những người bên ngoài nước Đức.

Phù Nam: Huyền thoại và những vấn đề lịch sử

Phù Nam: Huyền thoại và những vấn đề lịch sử

Bất cứ quốc gia dân tộc hiện đại nào cũng tìm kiếm cho mình một nền văn hóa, văn minh, hay một vương quốc khởi đầu qua việc kết nối với một thực thể mờ ảo trong quá khứ. Đó là nơi huyền thoại dựng nước bắt đầu, và cũng là nơi chứng kiến sự va chạm giữa các diễn ngôn lịch sử. Phù Nam là một câu chuyện như thế ở Đông Nam Á.

Bà–Ni hay Đạo Hồi?

Các cô gái Chăm Islam ở Việt Nam (nguồn ảnh: Internet)

Islam: là từ dùng mang tính quốc tế; Bà-la-môn phiên âm từ Brahmanism; còn Bà-ni phiên âm từ Bani [hay Bini]. Để chính danh, cần thống nhất tên gọi: Tôn giáo: ISLAM (hay Hồi giáo, nếu đã quen dùng từ này), Tôn giáo: BÀ-NI (chứ không phải Hồi giáo Bà-ni), Tôn giáo: BÀ-LA-MÔN.

Facts about Suleiman I

Suleiman I

Through Suleiman’s military and political leadership, Muslims under the Ottoman Empire accumulated one of the largest and longest-lasting empires in world history. Suleiman’s early military campaigns allowed the Ottomans to have a strong presence across Asia, Africa, and Europe. He was integral to the rise and power of the Ottoman Empire, and was one of the greatest Turkish leaders, instituting thriving agricultural and political reforms. The Golden Age of Islam, which has contributed many math, science, and artistic elements to the rise of Western civilization, would not have been possible without his leadership.

 

Tin tức

Đào tạo