06:06 ICT Thứ sáu, 22/09/2017

Nghiên cứu khoa học

Trang nhất » Học liệu

Đọc sách: Bàn về chính quyền của Marcus Tullius Cicero

Tuổi thơ yêu đọc sách của Cicero

Marcus Tullius Cicero [106-43 TCN] là một nhân vật hết sức quan trọng và đặc biệt trong lịch sử La Mã bởi ông đã đóng góp trong cả thực tiễn lẫn nghiên cứu về hệ thống chính quyền La Mã, và dành cả đời sống, bảo vệ, và chiến đấu cho những gì mà ông nghiên cứu và tin tưởng.

Sự hình thành đường biên giới Việt Nam – Campuchia thời Nguyễn

Việt Nam - Campuchia

Bài viết này phản bác lại luận điểm rằng đường biên giới Việt Nam-Campuchia là sáng tạo của người Pháp. Trái lại, nó là sản phẩm của các nỗ lực của nhà Nguyễn ở đầu thế kỷ XIX trong việc hoạch định biên giới, tổ chức lãnh thổ, và xác lập các hệ thống phòng thủ, cũng như bố trí dân cư dọc theo đường ranh giới mà theo đó sẽ định hình nên đường biên hiện đại giữa hai quốc gia.

Thái độ "Kẻ sĩ" triều Quang Trung

Vua Quang Trung

Mà nay áo vải cờ đào Giúp dân dựng nước biết bao công trình. (Ngọc Hân công chúa) Trong cái đại cuộc tình thế đảo lộn ấy, thử hỏi giới Nho sĩ Việt Nam bấy giờ đã có thái độ như thế nào để gọi được là "kẻ sĩ" với giá trị chính nghĩa của nó?

Bà–Ni hay Đạo Hồi?

Các cô gái Chăm Islam ở Việt Nam (nguồn ảnh: Internet)

Islam: là từ dùng mang tính quốc tế; Bà-la-môn phiên âm từ Brahmanism; còn Bà-ni phiên âm từ Bani [hay Bini]. Để chính danh, cần thống nhất tên gọi: Tôn giáo: ISLAM (hay Hồi giáo, nếu đã quen dùng từ này), Tôn giáo: BÀ-NI (chứ không phải Hồi giáo Bà-ni), Tôn giáo: BÀ-LA-MÔN.

Facts about Suleiman I

Suleiman I

Through Suleiman’s military and political leadership, Muslims under the Ottoman Empire accumulated one of the largest and longest-lasting empires in world history. Suleiman’s early military campaigns allowed the Ottomans to have a strong presence across Asia, Africa, and Europe. He was integral to the rise and power of the Ottoman Empire, and was one of the greatest Turkish leaders, instituting thriving agricultural and political reforms. The Golden Age of Islam, which has contributed many math, science, and artistic elements to the rise of Western civilization, would not have been possible without his leadership.

 

Tin tức

Đào tạo