23:31 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Trang nhất » Đào tạo » Đào tạo Sau đại học » Lịch sử Việt Nam » Kế hoạch đào tạo

Ảnh minh họa

CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO CAO HỌC NGÀNH LỊCH SỬ VIỆT NAM, KHOA LỊCH SỬ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

Ngày 24/03/2017, trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng chính thức được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ thạc sĩ, ngành Lịch sử Việt Nam và do khoa Lịch sử quản lý.