23:33 ICT Thứ sáu, 24/11/2017

Trang nhất » Album

Ảnh về khoa 33 photos | 922 view

Đội ngủ giảng viên, cán bộ

Văn nghệ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Lịch sử

Văn nghệ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Lịch sử

Văn nghệ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa

Văn nghệ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa

Văn nghệ kỷ niệm 35 năm thành lập khoa Lịch sử

Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử

Đại hội Chi bộ Khoa Lịch sử

Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Lịch sử

Đội ngũ cán bộ, giảng viên khoa Lịch sử

Tham gia giải bóng chuyền Đại học Đà Nẵng

Tham gia Đại hội TDTT Trường Đại học Sư phạm

Thăm nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Tham gia giải bóng chuyền Đại học Đà Nẵng

Sinh viên tình nguyện khoa Lịch sử

Sinh viên tình nguyện khoa Lịch sử

Sinh viên tình nguyện khoa Lịch sử

Sinh viên tình nguyện khoa Lịch sử

Tham gia Hội thảo khoa học Cán bộ trẻ các trường Đại học Sư phạm toàn quốc năm 2014

Sinh viên tình nguyện khoa Lịch sử

Đội bóng chuyền khoa Lịch sử

Đội bóng chuyền khoa Lịch sử

Đội văn nghệ khoa Lịch sử

Đội văn nghệ khoa Lịch sử

Tham gia Hội diễn văn nghệ Trường Đại học Sư phạm

Công đoàn khoa Lịch sử

Công đoàn khoa Lịch sử

Hội trại Đại học Sư phạm năm 2007

Đại hội Liên chi đoàn nhiệm kỳ 2007 - 2008

Hội thi tìm hiểu về Cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh

Hội thi tìm hiểu về Cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh

CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA LỊCH SỬ

5.jpg
his 5 photos | 29 view

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg